انواع کفکش های 3 اینچ

کفکش 3 اینچ 9 متری ارس
کفکش 3 اینچ 17 متری ارس