ر ونق کشاورزی در کانادا

ر ونق کشاورزی در کانادا

بر اساس آخرین رده بندی نشریه آمریکایی فوربس در بین کشور جهان ,کانادا اولین و بهترین کشور جهان به لحاظ ایجاد بیزینس و سرمایه گذاری معرفی شد.
کانادا چهارمین کشور صادر کننده محصولات کشاورزی و غذایی به جهان است کشاورزی کانادا نقشی بسیار مهم در اقتصاد و تجارت خارجی این کشور ایفا می کند. کشاورزان کانادایی مجموعه بسیار متنوعی از محصولات کشاورزی (از قبیل غلات، دانه های روغنی، محصولات باغی، بنشن و محصولات خاص)، فراورده های دامی (مانند گوشت گاو، گوشت خوک، فراورده های لبنی، مرغ و تخم مرغ) و آبزیان (مثل ماهی آزاد و صدف) تولید می کنند بخش کشاورزی در پاسخ به فناوری های جدید و نیازهای متغیر مشتریان در حال تغییراتی چشمگیر است. تکامل تدریجی این بخش همچنان به شدت تحت تأثیر امنیت غذایی، سلامت گیاهان و مقررات زیست محیطی، روش های نوین تولید محصولات کشاورزی و فراورده های دامی و نیز تجهیزات پیشرفته است این بخش همواره خود را با شرایط موجود وفق می دهد تا بتواند ماهیت رقابتی خود را حفظ کند کانادا قریب به نیمی از فراورده های غذایی که در این کشور تولید می شود را صادر و تقریباً نیمی از مواد غذایی مصرفی خود را هم وارد می کند; ولذا یکی از کشورهایی است به شدت به داد و ستد محصولات کشاورزی وابستگی دارد.
منبع:
www.pakdelvnp.com