کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک

دردهه های اخیر اکثر جهانیان روی آوردن به موضوع حافظت محیط زیست و توسع پایدار
به مجموعه ای از عملیات که باعث کاهش مصرف نهاده های غیرطبیعی و در آن مصرف کود وسموم شیمیائی، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهای شیمیائی، ارگانیسم های تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پساب ها استفاده نمیشود کشاورزی ارگانیک میگویند.
بررسی ها نشان می دهند که روند استقبال جهانی از کشاورزی ارگانیک امید بخش میباشد که ازجمله دلایل آن می توان به افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی منابع پایه، سلامت غذا، انسان و حیوانات و نیزتوجه بیش تر به ارزش های طبیعت و مناظر طبیعی اشاره کرد.
بررسی ها در کشورهای توسعه یافته نشان داده است که مصرف کنندگان حاضرند محصولات ارگانیک را به بهای ده تا چهل درصد بیشتر از محصولات غیر ارگانیک بخرند. امروزه تعداد زیادی از فروشگاه های زنجیره ای محصولات ارگانیک عرضه می کنند و بازار این محصولات رو به رونق بوده و تقاضای بالقوه بیش از عرضه است .انتظارمی رود رشد تقاضا در آینده ادامه یابد بنابراین کمبود عرضه محصولات ارگانیک این فرصت را برای کشورهای در حال توسعه به وجود می آورد که وارد بازار شوند و سهمی از آن را به خود اختصاص دهند
علاوه بر مزایای زیست محیطی و اقتصادی مذکو، کشاورزی ارگانیک از لحاظ اجتماعی نیز منافع زیادی به همراه دارد از جمله به دلیل استفاده از نهاده های ارزان و غیر وارداتی و نیز تکیه بیش تر به نیروی کار، فرصت های شغلی را افزایش می دهد. همچنین کشاورزی ارگانیک شیوه ها و غذاهای سنتی را احیا می کند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش موثری دارد دراستراتژی انقلاب سبزنیز با هدف تامین مواد غذایی جمعیت روبه رشد جامعه جهانی بر اهداف کوتاه مدت و حداکثر عملکرد متکی است در کشاورزی تجاری با استفاده بی رویه و نامتعادل از کودها و سموم که تخریب خاک و از بین رفتن موجودات خاکزی را در پی داشت، توان تولید و حاصلخیزی خاک کاهش یافت و نتیجه این روش کشاورزی، پایین آمدن کیفیت محصولات بود
استفاده از کودهای شیمایی و آفت کشها سبب آلودگی آب، خاک و هوا میگردند
استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و آفت کشها موجب میشود تا آفتها نسبت به سموم مقاوم گردیده و آفتهای جدیدی نیز ظاهر گردند
فواید کشاورزی ارگانیک
در کشاورزی ارگانیک آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمیگردد
در کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک حفظ میگردد فرسایش خاک نیز تا 50 درصد کاهش می یابد
تنوع زیستی در زمینهای زراعی ارگانیک 57 درصد بیشتر است. به علت حداقل استفاده از سموم آفت کش و علف کش
کشاورزان در معرض سموم و آلاینده های کمتری قرار میگیرند
فواید مصرف مواد غذایی ارگانیک
ارزش غذایی بالاتری دارند. میزان ویتامین C  کلسیم، منیزیوم، آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیک بیشتر است
مواد غذایی ارگانیک حاوی آنتی اکسیدان بیشتری میباشند. در مواد غذایی ارگانیک آنتی اکسیدان PHENOLIC بیشتر یافت میگردد  چراکه آفت کشهای مصنوعی تولید این مواد را در گیاهان کاهش داده اما کودهای حیوانی و آلی بکار رفته در کشاورزی ارگانیک تولیدآنها را افزایش میدهد
کمتر سمی هستند. محصولات ارگانیک سالم تر بوده و به بقایای آفت کشهای آلی کمتر آلوده میباشند. همچنین این محصولات فاقد افزدنیهای غذایی بوده و طبعا سالمتر میباشند
خوشمزه و خوش طعم تر هستند.
نتیجه گیری
توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک مستلزم اجرای برخی سیاستها و اقدامهاست. گرایش و سمت گیری سیاستهای کشاورزی دولت به سمت اهداف زیست محیطی و اجتماعی فرصت بسیار خوبی برای گسترش کشاورزی ارگانیک فراهم خواهد آورد.برای رفع مشکلات موجود در زمینه تجارت محصولات ارگانیک لازم است استانداردها و ضوابط صدور گواهی تدوین و به اجرا درآید. آموزش مروجین کشاورزی برای اشاعه کشاورزی ارگانیک و نیز ارتقا سطح آگاهی های عمومی ضروری است و مراکز تحقیقاتی می بایست برای حل مسائل فنی، اقتصادی و اجتماعی این راهکار نوین و اطمینان بخش، تلاش افزونتری به عمل آورند.
 منبع:  www.pakdelvnp.com